xamarinforms command mvvm

Xamarin.Forms Command Kullanımı

Bu makalede Command’ın ne olduğundan ve MVVM mimarisi ile geliştirdiğimiz Xamarin.Forms uygulamamızda Command arayüzünü nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğim. Command nedir? MVVM mimarisinin temelinde veri bağlama (data binding) işlemi vardır. Veri bağlama, […]

Azure Functions Timer Trigger Kullanımı

Belli zaman aralıklarında bir işlem yaptırmak istediğimizde, örneğin veritabanındaki bir tabloda tarih aralığına göre satırların aktiflik durumunu değiştirmek istiyoruz, öncellikle UPDATE komutumuzu store procedure olarak yazıp bunu SQL Server Agent’ta […]

DevFest18 Antalya – Xamarin Workshop

Bu sene Google Developer Group tarafından ikincisi Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen DevFest 2018 etkinliğinde ben de yer aldım ve Xamarin workshop’u gerçekleştirdim. Çeşitli alanlardan konuşmacılar ve etkinlikler herkesin kendine bir şeyler […]