[:tr]Yazının konusu, custom renderer tanımlamaya gerek kalmadan slider iconu hareket ettikçe üstünde değişen yazı yerleştirmek. Projeyi buradan indirebilirsiniz. Öncelikle sayfamız:

şeklinde tanımlıyoruz. Daha sonra kod kısmında slider hareket ettikçe üstündeki yazının da onunla hareket etmesini sağlayan kodumuzu yazıyoruz:

Burada kullandığımız TranslateTo metodundan bahsedeyim. Bu metod ViewExtension sınıfı tarafından bize sunulan extension metodlardan biridir. Bu sınıfta TranslateTo’dan başka RelScaleTo, RotateTo, RelRotateTo, RotateXTo, RotateYTo ve FadeTo metodları da bulunur. Bu metodların her biri asenkrondur ve Task<bool> nesnesini döndürür. Varsayılan olarak bu metodların animasyon döndürme süresi 250 milisaniyedir ancak duruma göre bu ayarlanabilir. Animasyon metodları genellikle bir animasyonun ne zaman tamamlandığını kolayca belirleyebilmeyi sağlayan await operatörü ile kullanılmalıdır. Ancak, animasyonun arka planda tamamlanmasına izin verilmesi gerekiyorsa, await operatörü kullanılmayabilir.

Slider’ın rengini değiştirmek için AppDelegate.cs dosyamıza iki satır kod eklemeliyiz:

UISlider.Appearance.TintColor = UIColor.FromRGBA(255, 160, 0, 255);
UISlider.Appearance.ThumbTintColor = UIColor.FromRGBA(255, 160, 0, 255);
iOSAndroid

Github projesini buradan indirebilirsiniz.

Tavsiye makale: https://blog.xamarin.com/creating-animations-with-xamarin-forms/

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *